دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

فیزیک پاسخگوی همه پرسش های بشری نیست

مصاحبه روزنامه جام جم ‫با دکتر مهدی گلشنی‪ ،‬درباره اظهارات الحادی استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور انگلیسی‬

اســتفان هاوکینگ‪ ،‬فیزیکدان مشهور انگلیسی در‬‫کتــاب پرفروش « سرگذشــت زمان » که ســال ‪1988‬‬ منتشــر کرده بــود نقش خالق در ایجاد کهکشــانها را‬ ‫صریحــا رد نکرده بــود‪ ،‬اما ســال ‪ 2008‬در کتاب خود‬ ‫بــا عنوان  « طرح بزرگ » مدعی شــد کــه نظریه انفجار‬ ‫بــزرگ نه تنهــا به خواســت خدا نیســت‪ ،‬بلکــه نتیجه‬ ‫اجتناب ناپذیری از قوانین فیزیک است‪ .‬وی اخیرا هم در‬ ‫یــک همایش به ارائه دیدگاه خود درباره فلســفه و علوم‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬باید توجه داشت که فلسفه مرده است و‬ ‫نتوانسته مانند علوم مدرن به ویژه فیزیک پیشرفت کند‪.‬‬ ‫تنها دانشــمندان علوم هســتند که توان پاسخگویی به‬ ‫سوالات انسان را دارند‪ .‬بر این اساس در گفت وگو با دکتر ‫مهدی گلشــنی‪ ،‬عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی‬اظهارات وی بررسی شد‬‬.

متن مصاحبه از اینجا قابل رویت است

نظرات ( 0 )

    نظر خود را بیان کنید

    لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...
web hit counter