دکتر مهدی گلشنی

استاد ممتاز داشنگاه صنعنی شریف

Mehdi Golshani

Professor of Physics

Department of Physics , Sharif University of Technology

فيزيك پاسخگوي همه پرسش هاي بشري نيست

مصاحبه روزنامه جام جم ‫با دكتر مهدي گلشني‪ ،‬درباره اظهارات الحادي استفان هاوكينگ فيزيكدان مشهور انگليسي‬

اســتفان هاوكينگ‪ ،‬فيزيكدان مشهور انگليسي در‬‫كتــاب پرفروش « سرگذشــت زمان » كه ســال ‪1988‬‬ منتشــر كرده بــود نقش خالق در ايجاد كهكشــانها را‬ ‫صريحــا رد نكرده بــود‪ ،‬اما ســال ‪ 2008‬در كتاب خود‬ ‫بــا عنوان  « طرح بزرگ » مدعي شــد كــه نظريه انفجار‬ ‫بــزرگ نه تنهــا به خواســت خدا نيســت‪ ،‬بلكــه نتيجه‬ ‫اجتناب ناپذيري از قوانين فيزيك است‪ .‬وي اخيرا هم در‬ ‫يــك همايش به ارائه ديدگاه خود درباره فلســفه و علوم‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬بايد توجه داشت كه فلسفه مرده است و‬ ‫نتوانسته مانند علوم مدرن به ويژه فيزيك پيشرفت كند‪.‬‬ ‫تنها دانشــمندان علوم هســتند كه توان پاسخگويي به‬ ‫سوالات انسان را دارند‪ .‬بر اين اساس در گفت وگو با دكتر ‫مهدي گلشــني‪ ،‬عضو شــوراي عالي انقلاب فرهنگي‬اظهارات وي بررسي شد‬‬.

متن مصاحبه از اینجا قابل رویت است

نظرات ( 0 )

    نظر خود را بیان کنید

    لطفا موارد الزامی رو پر نمایید.ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *

کتاب ها

کتاب ها

الف ـ تأليفات 1- قرآن و علوم طبيعت، (تهران: انتشارات اميركبير، 1364)؛ چاپ سوم: نشر مطهر، 1380 مساله جایگاه علوم طبیعت(علوم فیزیکی و زیستی)در قرآن همواره مورد بحث ...